Skip to main content

INFO til mine træningsvejledninger

Jeg håber at mine træningsvejledninger, som er baseret på egne erfaringer gennem snart 25 år som reg. schweiss-hundefører, kan blive en inspirationskilde til dig og din hunds spor- eller schweisstræning.
Dette gælder uanset om du træner spor med din hund for sjov, dyrker sporarbejdet på konkurrenceplan eller arbejder målrettet på at få din hund op på det niveau, som kræves for at kunne bestå Schweissregistrets Kvalifikationstest eller Egnethedsprøve.

Selvom det hedder sig, at man går til schweissprøver i en specialklub, er der faktisk forskel på sportræning og schweisstræning.

Alle hunde kan lære at gå spor, men om hunden ender som en allround sporhund, en god spor-konkurrencehund eller en god schweisshund, er afhængig af hundens medfødte anlæg og kvaliteten i den efterfølgende træning.

Spor-træningen
Er for dig som ønsker en god aktivitet for dig og din hund, måske kunne du tænke dig at bestå en eller flere godkendte sporprøver, eller dine ambitioner er at deltage i sporprøver på konkurrenceplan.

Schweiss-træningen
Er for dig som har et ønske om at få trænet din hund op til et niveau, så din hund kan  "bestå" Schweissregistrets egen Kvalifikationstest, hvis du og din hund bliver udtaget af Naturstyrelsen til denne test. 

I forbindelse med min formidling af træningen af spor- eller schweisshunden vil jeg tillade mig at gengive de kloge ord, som Torben Barkholt skrev i forordet til hans bog ”Schweisshunden - træning i sporarbejde og eftersøgning”, hvor han skrev:


God læsning